fikumiku-krakow.plFiku Miku - Przedszkole i ??obek Ruczaj Kraków

fikumiku-krakow.pl Profile

fikumiku-krakow.pl

Title:Fiku Miku - Przedszkole i ??obek Ruczaj Kraków

Description:??obek ruczaj Kraków. Nasz ??obek jest przyjazny dla dzieci i rodziców. Otwarty na wszelkie innowacje. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie pedagogiczne. Prowadzone przez nas przedszkole jest kameralne, domowe, co zapewnia mo?liwo?? poznania wszystkich przedszkolakow. Po...

Keywords:??obek ruczaj, ??obek ruczaj kraków,???obek kraków, przedszkole ruczaj,?przedszkole ruczaj kraków

Discover fikumiku-krakow.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

fikumiku-krakow.pl Information

Website / Domain: fikumiku-krakow.pl
Website IP Address: 85.128.187.188
Domain DNS Server: ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl

fikumiku-krakow.pl Rank

Alexa Rank: 18653053
existsite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fikumiku-krakow.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,129
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue: $503
Yearly Revenue: $6,129
Daily Unique Visitors: 1,545
Monthly Unique Visitors: 46,350
Yearly Unique Visitors: 563,925

fikumiku-krakow.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
??obek ruczaj 1 0.29%
??obek ruczaj kraków 1 0.44%
???obek kraków 0 0.00%
przedszkole ruczaj 1 0.40%
?przedszkole ruczaj kraków 0 0.00%

fikumiku-krakow.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Content-Type text/html
Server Apache/2
Date Mon, 19 Feb 2018 23:21:37 GMT

fikumiku-krakow.pl Traffic Sources Chart

fikumiku-krakow.pl Alexa Rank History Chart

fikumiku-krakow.pl aleax

fikumiku-krakow.pl Html To Plain Text

Fiku Miku - Przedszkole i ??obek Ruczaj Kraków O nas Kontakt Przedszkole Nasz ??obek jest przyjazny dla dzieci i rodziców. Otwarty na wszelkie innowacje. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie pedagogiczne. ??obek Prowadzone przez nas przedszkole jest kameralne, domowe, co zapewnia mo?liwo?? poznania wszystkich przedszkolakow. Posiadamy profesjonalna kadre pedagogiczna ktora zapewni opiek?, wychowanie a tak?e edukacj? dla dzieci O nas Przedszkole ??obek Kontakt Prywatny ??obek i przedszkole FikuMiku jest realizacj? mojego marzenia. Zafascynowana ?ma?ymi lud?mi” my?la?am o stworzeniu miejsca gdzie dziecko, jego rozwój i bezpieczeństwo, jest priorytetem ka?dego dzia?ania, miejscem gdzie s? osoby, którym rodzic mo?e bez l?ku powierzy? swój najwi?kszy skarb. Statut Regulamin Dzi?ki wsparciu udzielonego ze ?rodków unijnych, w ramach Ma?opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dysponujemy pi?knymi, przestronnymi, jasnymi salami wyposa?onymi w atestowane mebelki, urz?dzenia oraz nowe kolorowe zabawki i ró?nego rodzaju pomoce edukacyjne. Ka?da z sal ma swoje zaplecze sanitarne – przystosowane dla malutkich dzieci umywalki i ubikacje, miejsce na nocniki oraz przewijaki. Sale w których przebywaj? dzieci s? wyposa?one w atestowane oczyszczacze powietrza, które neutralizuj? wirusy i bakterie a tak?e eliminuj? alergeny. W szatni ka?de dziecko ma swoj? oznaczon? kolorowym znaczkiem szafeczk? oraz miejsce przeznaczone na przechowywanie wózków lub fotelików samochodowych. Do dyspozycji dzieci jest te? 7 arowy, nowocze?nie wyposa?ony plac zabaw (urz?dzenia atestowane dla dzieci od 6 m-ca ?ycia) z nawierzchni? bezpieczn?, absorbuj?c? upadek Euroflex. Budynek ??obka zlokalizowany jest w ?rodku osiedla z dala od ruchliwych ulic a plac zabaw wr?cz ?ukryty” i os?oni?ty przed wiatrem. ??obek i Przedszkole Ruczaj - Fiku Miku Wirtualna wycieczka Teren jest ogrodzony, wyposa?ony w system domofonowy, bez mo?liwo?ci wst?pu osób postronnych. Ze wzgl?du na du?y nacisk na bezpieczeństwo obiekt jest monitorowany. Oferujemy i zach?camy do skorzystania z bezp?atnego programu adaptacyjnego, u?atwiaj?cego wprowadzenie wielkiej zmiany w ?yciu dziecka ale te? rodziców boj?cych si? roz??ki z dzieckiem. O nas Adaptacja Jad?ospis Cennik Plan Dnia Galeria Wizja : Rozwój dzieci powierzonych naszej opiece we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej i zdrowotnej) z uwzgl?dnieniem indywidualnych potrzeb i mo?liwo?ci ka?dego dziecka. Misja : Nasz ??obek jest przyjazny dla dzieci i rodziców. Otwarty na wszelkie innowacje. Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje zawodowe i do?wiadczenie pedagogiczne. Zapewniamy dzieciom mo?liwo?? wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Ka?de dziecko to niepowtarzalna osoba. To cz?owiek który ma prawo do wyboru, samodzielnych odkry?, szukania rozwi?zań, podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji, a tak?e do pope?niania b??dów. Zadaniem opiekunów w ??obku Fiku Miku jest stwarzanie przestrzeni dla takiej aktywno?ci dzieci, która da im poczucie, ?e poznawanie ?wiata jest procesem radosnym i przynosz?cym satysfakcj?. ??obek funkcjonuje zgodnie z ustaw? z dnia 4 lutego 2011 r. ?o opiece nad dzie?mi w wieku do lat 3”. Spe?nia wszystkie wymagania i przepisy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Stra?y Po?arnej. Przejd? do strony ??obka ??obek Jad?ospis Cennik Plan Dnia Galeria Pomys? za?o?enia Prywatnego Przedszkola Fiku Miku zrodzi? si? z ch?ci stworzenia miejsca które b?dzie ??czy? najwy?sza jako?? edukacji oraz pomoc w wychowywaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Pragniemy, by ka?de dziecko traktowane by?o zarówno indywidualnie zgodnie z jego potrzebami poprzez kszta?towanie jego umys?u i serca, tak aby sta?o si? ono dobrym i twórczym cz?owiekiem, jak i integrowa?o si? w grupie w atmosferze przyja?ni i poczuciu sprawiedliwo?ci. Prowadzone przez nas przedszkole jest kameralne, domowe, co zapewnia mo?liwo?? poznania wszystkich przedszkolaków. Posiadamy profesjonalna kadr? pedagogiczna która zapewni opiek?, wychowanie a tak?e edukacj? dla dzieci w wieku Przejd? do strony Przedszkola Przedszkole Kontakt Napisz do nas : ??obek i Przedszkole FIKU MIKU ul. Gwie?dzista 7 30-383 Kraków tel. 12 257 41 04 kom. 691 42 42 40 od 6:30 do 17:30 Wirtualna wycieczka Imi? i nazwisko Email Submitting Form... The server encountered an error. Form received. Wy?lij Wiadomo??... Numer telefonu Wiek dziecka strona nie u?ywa plików cookies 83.com.pl strony internetowe Kraków

fikumiku-krakow.pl Similar Website

Domain WebSite Title
calineczka.net Przedszkole i ??obek Calineczka
przedszkole-minibambini.pl Prywatne Przedszkole i ??obek Mini Bambini
elfik.pl Prywatne przedszkole i ??obek w Sosnowcu: Centrum Elfik
berek.pl Centrum Rozwoju Dziecka Berek! - ??obek, przedszkole
inspiracjaedu.pl INSPIRACJA niepubliczne przedszkole i szko?a podstawowa :: Home
przedszkole-stargard.pl Niepubliczne Przedszkole i Szko?a U?miech
pestermom.com Miku Player
nutao.pl Warsztaty i eventy tematyczne - Kraków
novaszkolatanca.pl Nova - najlepsza szko?a tańca Kraków i Katowice!
junkerskrakow.pl Naprawa, czyszczenie piecyków gazowych i ?azienkowych Kraków
stomatologiacichon24.pl Gabinet Stomatologiczny i Implantologiczny Cichoń Kraków – klinika
unicardia.pl UNICARDIA i UNIMEDICA – kompleksowe leczenie | Kraków
niemieckablacha.eu Blachodachówka i Blacha trapezowa Kraków - Pokrycia Dachowe
novaclinic.pl Ozonoterapia i hydrokolonoterapia | Nova Clinic Kraków
noclegi-pracownicze.com Noclegi Pracownicze Kraków,Wieliczka i okolice
dominium.pl Mieszkania i Nieruchomo?ci Kraków | DOMINIUM.PL
ekobudmar.pl Wykończenia wn?trz Kraków. - profesjonalizm i solidno??
agasport.com.pl Aga Sport - sklep narciarski i rowerowy - Kraków